Celní sklad

Poskytujeme také služby celního skladu a skladu pro dočasné uložení zboží.

Celní sklad je určen k uskladnění mimounijního zboží, u kterého je žádoucí nepropouštět jej ihned do volného oběhu EU a odložit tak platbu cla a DPH. Obvykle se v celním skladu skladuje zboží s vysokou hodnotou, s vysokou celní sazbou, nebo zboží, u kterého majitel v době jeho dovozu do EU ještě neví, zda toto zboží nebude dále vyvezeno mimo EU. Celní sklad a pohyby zboží na něm jsou pod dohledem místně příslušného celního úřadu.

Při výdeji zboží z celního skladu je buď možné toto zboží propustit do volného oběhu a odvést clo a DPH, nebo jej v režimu transit odvézt mimo celní území EU (případně do jiného celního skladu v EU).

Dočasný sklad slouží ke krátkodobému uskladnění zboží, které se zatím nachází mimo volný oběh EU a u kterého nelze či není žádoucí okamžitě rozhodnout o jeho dalším celním určení.

Na obou skladech poskytujeme ručení celního dluhu prostřednictvím našich záruk. Taktéž vedeme řádnou skladovou evidenci.