Celní deklarace a pojištění

Nedílnou součástí námi poskytovaných skladovacích a přepravních služeb jsou i služby celní deklarace a zprostředkování pojištění zboží při přepravě a skladování.

Našim klientům poskytujeme nepřímé zastoupení (tedy vlastním jménem na jejich účet) při celním řízení, a to při odbavování zásilek v dovozu, vývozu i v tranzitu. Při celní deklaraci využíváme zjednodušené postupy a elektronický styk s celními orgány. Společně s našimi celními zárukami pro ručení celních dluhů tak můžeme našim klientům poskytovat vysoce efektivní a profesionální servis.

Samostatnou oblastí je pak poskytování celně deklaračních služeb a vedení skladové evidence na celním a na daňovém skladu (viz. kapitola Daňový sklad a celní sklad).

Zájemcům také nabízíme zpracování statistických výkazů Intrastat, jejichž podávání je vyžadováno u všech subjektů zabývajících se vnitrounijním obchodem.

Pro klienty skladující zboží v našich skladech zajišťujeme, na jejich žádost, pojištění skladových zásob proti živelním škodám a krádeži vloupáním, nad rámec naší zákonné odpovědnosti skladovatele za zboží převzaté.

V neposlední řadě zajišťujeme, opět na žádost příkazce, pojištění zboží při mezinárodní či tuzemské přepravě. Obvykle se jedná o tzv. all-risk pojištění kalkulované ze 110% pořizovací ceny zboží.