Logistické audity a poradenství

Tým manažerů naší společnosti má, krom dosaženého formálního vzdělání v oblasti logistiky, také několikaleté praktické zkušenosti s konzultační činností a s logistickými poradenskými projekty u výrobních i obchodních společností. Také jsme vedli odborné kurzy s logistickou tématikou na vysokých školách. Z těchto zkušeností vycházíme i při dalším poskytování poradenských služeb.

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti:

 1. Logistické audity
  • Zmapování logistických řetězců a procesů uvnitř či vně firmy.
  • Analýza logistický řetězců a procesů, identifikace slabých a kritických míst.
  • Analýza logistických nákladů, jejich benchmarking.
  • Optimalizace logistický řetězců, procesů a nákladů.
 2. Outsourcing logistiky
  • Logistická podpora v provozech zákazníků.
  • Převzetí logistiky zákazníka. (Převzetí některých či veškerých logistických činností, vykonávaných doposud přímo zákazníkem, týmem našich specialistů.)
 3. Management výběrových řízení pro oblasti logistiky
  • Zpracování zadání VŘ.
  • Výběr potenciálních dodavatelů služeb pro oslovení ve VŘ.
  • Rozeslání zadání VŘ vybraným dodavatelům, zodpovězení jejich doplňujících dotazů.
  • Zpracování a vyhodnocení odpovědí dodavatelů.
  • Osobní pohovory s dodavateli, prohlídky v jejich provozech.
  • Zpracování vyhodnocení VŘ pro zákazníka, s multikriteriálním ohodnocením dodavatelů služeb. Doporučení.
 4. Implementace změnových projektů.
  • Na základě výsledků logistického auditu či výběrového řízení nabízíme zákazníkům jako další krok naši asistenci při implementaci přijatých změn. Naším úkolem je řídit změnový projekt a garantovat dosažení stanovených cílů.