Manipulační služby

Manipulaci se zbožím provádíme jak strojově (palety, bedny), tak manuálně (volně ložené kartony). Nakládku a vykládku dopravních prostředků provádíme nejčastěji přes hydraulické rampy. Tím se maximálně urychlí a zefektivní manipulační operace při velkých objemech zboží.

Dále je možné provádět nakládku a vykládku dopravních prostředků přímo na vnitřní ploše skladu, či na venkovní ploše před skladem (boční nakládka/vykládka), dle charakteru zboží a typu dopravního prostředku.

Nákladní vozidla (a to i kamiony) mohou vjet na nakládku či vykládku přímo do skladu přes velká vjezdová vrata (4x6 m). Velikost vrat umožnuje vjezd do skladu i nadrozměrnému a těžkému zboží a jeho manipulaci v hale za pomoci jeřábů.

Provádíme manuální vykládky a nakládky volně ložených kontejnerů. Vyložené kartony pak obvykle paletizujeme a palety zakládáme do regálů.

Provádíme též přímé překládky paletizovaného i volně loženého zboží z jednoho dopravního prostředku do druhého. A také okamžité roztřídění přijatého zboží, kompletaci zásilek a jejich následnou distribuci (cross-docking).

V neposlední řadě provádíme i kusové vychystávání zboží dle příkazů klienta a kompletaci a balení zakázek (pick&pack).