Pronájem skladových ploch

Případným zájemcům umožníme krátkodobý i dlouhodobý pronájem našich skladových ploch o různé výměře. Na těchto pronajatých plochách si pak klient může provádět skladovací operace samostatně, ať už ve své režii, či s pomocí našich pracovníků skladu. (Např. vykládka/nakládka zboží z/do dopravních prostředků našimi pracovníky a naší technikou, vlastní obsluha zboží na pronajaté ploše pak přímo klientem.)

Na žádost a náklady klienta zajistíme oplocení pronajaté plochy, eventuálně i poskytneme uzamykatelný prostor ve formě vestavěné kancelářské buňky. Je možné si pronajmout i manipulační techniku či paletovou baličku.

V rámci pronájmu skladových ploch poskytujeme nájemcům i doplňkové služby, jako je:

Nájemce skladových ploch je povinen dodržovat bezpečnostní směrnice a provozní řád areálu.

Dlouhodobým nájemcům skladových ploch nabízíme k pronájmu i kancelářské plochy, s možností umístění sídla firmy do našeho areálu.