Skladová logistika

Pod označením skladová logistika nelze chápat jen prosté uložení zboží do skladu. Pro nás jako skladovatele má větší význam obsluha uskladněného zboží a poskytování služeb s přidanou hodnotou. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Výše je uveden pouze výčet našich hlavních činností souvisejících se skladováním zboží. Dle individuálních potřeb zákazníků jsme připravení poskytnout (a také již poskytujeme) i další služby (např. čištění obalů a zboží, provádění drobných technologických úprav na zboží, krátkodobý pronájem prostor pro natáčení reklam či klipů, atd.).